Hospodářské obchodní družstvo
Dolní Heřmanice

Kontaktujte družstvo : +420 560 590 038

Zemědělská výroba

  • naše družstvo se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou
  • provozujeme silniční nákladní dopravu vnitrostátní do 3,5 t pro sypké materiály
  • od roku 2012 vyrábíme a prodáváme elektrickou energii z našíbioplynové stanice

 

Pokud  jste vlastníkem nebo máte známé, kteří vlastní zemědělskou půdu v okolí Velkého Meziříčí, neváhejte nás kontaktovat.

Hospodářské  obchodní družstvo Dolní Heřmanice poptává zemědělskou půdu v tomto okolí.

Nabídka družstva

Rostlinná výroba

  • množení brambor a osiv
  • setí kukuřice (bezorebný secí stroj KINZE, záběr 6 m, rozteč řádků 37,5 cm nebo 75 cm)
  • prodej konzumních brambor

Živočišná výroba

  • chov dojného skotu
  • chov prasat
  • prodej selat a telat
  • prodej živých jatečných prasat (možnost domluvy  porážky v místě)

Kontakt

Prokeš Jiří, předseda představenstva
+420 605 165 812

Kontakt

Účtárna
+420 566 547 256

Otevírací doba

Pondělí   7:00 hod.   15:00 hod.
Úterý 7:00 hod.   15:00 hod.
Středa 7:00 hod.   15:00 hod.
Čtvrtek 7:00 hod.   15:00 hod.
Pátek 7:00 hod.   15:00 hod.

Dotazy pište zdeAdresa

Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice
Dolní Heřmanice 125
594 01 Velké Meziříčí
Czech Republic

Mapa

Úřední deska

P O Z V Á N K A

Představenstvo Hospodářského obchodního družstva Dolní Heřmanice, se sídlem Dolní Heřmanice 125, okr. Žďár nad Sázavou, IČ 494 34 268 Vás srdečně zve na  

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

která se koná v pátek 5. května 2017 v 15.00 hodin

v budově HOD Dolní Heřmanice č.p. 125

Program:   1.      Zahájení výroční schůze

                  2.      Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčitatelů hlasů,

                            návrhové a mandátové komise

                   3.      Zpráva představenstva družstva o výsledku hospodaření

                            a účetní závěrce za r. 2016

                   4.      Zpráva kontrolní komise

                   5.      Schválení účetní závěrky za rok 2016, rozdělení zisku

                   6.      Diskuse

                   7.      Usnesení

                   8.      Závěr

                       

S podklady k programu členské schůze se mohou členové seznámit v kanceláři Hospodářského obchodního družstva Dolní Heřmanice, se sídlem Dolní Heřmanice 125

od 20.4.2017 každý pracovní den v době od 8.00 do 13.00 hodin

 

Na schůzi je možné zastupování na základě plné moci.

 

V Dolních Heřmanicích 18.4.2017

                                                                

                                                     Za představenstvo:

                                                    

                                                     _____________________________

                                                     Jiří Prokeš, předseda představenstva

 

 

Top