Hospodářské obchodní družstvo
Dolní Heřmanice

Kontaktujte družstvo : +420 560 590 038

Zemědělská výroba

 • naše družstvo se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou
 • provozujeme silniční nákladní dopravu vnitrostátní do 3,5 t pro sypké materiály
 • od roku 2012 vyrábíme a prodáváme elektrickou energii z našíbioplynové stanice

 

Pokud  jste vlastníkem nebo máte známé, kteří vlastní zemědělskou půdu v okolí Velkého Meziříčí, neváhejte nás kontaktovat.

Hospodářské  obchodní družstvo Dolní Heřmanice poptává zemědělskou půdu v tomto okolí.

Nabídka družstva

Kontakt

Prokeš Jiří, předseda představenstva
+420 605 165 812

Kontakt

Účtárna
+420 566 547 256

Otevírací doba

Pondělí   7:00 hod.   15:00 hod.
Úterý 7:00 hod.   15:00 hod.
Středa 7:00 hod.   15:00 hod.
Čtvrtek 7:00 hod.   15:00 hod.
Pátek 7:00 hod.   15:00 hod.

Dotazy pište zdeAdresa

Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice
Dolní Heřmanice 125
594 01 Velké Meziříčí
Czech Republic

Mapa

Úřední deska

P O Z V Á N K A

 

Představenstvo Hospodářského obchodního družstva Dolní Heřmanice, se sídlem Dolní Heřmanice 125, okr. Žďár nad Sázavou, IČ 494 34 268

Vás srdečně zve na

výroční členskou schůzi,

která se koná

v pátek 4.května 2018 v 15.00 hodin

v budově HOD Dolní Heřmanice č.p. 125

 

Program:

 1. Zahájení výroční členské schůze
 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu,

      sčitatelů hlasů, návrhové a mandátové komise

 1. Zpráva představenstva družstva o výsledku hospodaření

      a účetní závěrce za r. 2017

 1. Zpráva kontrolní komise
 2. Schválení účetní závěrky za rok 2017, rozdělení zisku
 3. Diskuse
 4. Usnesení
 5. Závěr

           

S podklady k programu členské schůze se mohou členové seznámit v kanceláři Hospodářského obchodního družstva

Dolní Heřmanice, se sídlem Dolní Heřmanice 125

od 20.4.2018 každý pracovní den

v době od 8.00 do 13.00 hodin

 

Na schůzi je možné zastupování na základě plné moci.

 

V Dolních Heřmanicích 18.4.2018

                                

                    Za představenstvo:

                   

 

                    ____________________________________

                    Jiří Prokeš, předseda představenstva

Top